ورود به پنل کاربری
قطب علمی استرس و سلامت
قطب علمی استرس و سلامت که پیشتر با عنوان قطب روانشناسی استرس فعالیت داشت، در سال 1398 با تایید کمیسیون قطب های وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری شروع به کار کرده است. هدف اصلی این قطب توسعه دانش در حوزه های روانشناسی سلامت و استرس، برقراری ارتباط بین محققان حوزه سلامت در ایران، توسعه مهارت های حرفه ای در حوزه روانشناسی بالینی سلامت و ترویج سلامت جامعه نگر است. 
 

پیام ریاست محترم دانشگاه در مراسم یکصدمین سال تأسیس دانشگاه خوارزمی
 
دانشگاه خوارزمی در صد سال گذشته با تربیت دبیران فرهیخته و استادان و دانشمندان برجسته، دانش و فرزانگی را در دورترین نقاط کشور عزیزمان گسترش داده است و همچنین استادان نمونه کشوری، پژوهشگران برتر ملی و دانشجویان نمونه کشوری را به جامعه عزیزمان تقدیم نموده است.، امروز در طلیعۀ سدۀ دوم حیات خویش، درقامت دانشگاهی آموزشی، پژوهشی، فناور و نیز دانشگاهی کارآفرین آماده است هم چون گذشتۀ پرافتخار خویش، هم پای دولت و ملّت برای سرافرازی و تعالی ایران اسلامی تمام ظرفیت ها و توانایی های خود را به میدان آورد.  
   
دکتر عزیزاله حبیبی
رئیس دانشگاه خوارزمی